Yamaha kits 751cc+

!

Dynojet kit Yamaha TDM 850 st.1

E4134
92-98
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha TDM 850 st.3

E4334
92-98
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha TDM 850

E4137
99-01
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha TRX 850

E4139
96-99
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XJ 900 Seca st.1/3

E4108
1983-1984
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XJ 900 F st.1/3

E4119
91-93
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XV 700 / 750 / 920

E4113
81-86
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha FZR 1000 st.1/3

E4122
87-88
meestal binnen 1 week
jk_pic_group

Dynojet kit Yamaha FZR 1000 Exup st.1/3

E4133
89-95
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha YZF 1000 R Thunderace

E4147
1996
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha YZF 1000 R Thunderace

E4160
1997-2002
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha YZF R1

E4164
98-01
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha Fazer 1000

E4171
01-02
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XV 1000, 1100 Virago

E4114
84-87
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XV 1100 Virago

E4123
88-99
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XVS 1100 Drag Star, Classic

E4182
1999-2006
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha FJ 1100 st.1/3

E4105
84-85
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha FJ 1200 st.1/3

E4117
86-93
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XS 1100 78-79 st.1/3

E4124
78-79
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha BT 1100 Bulldog

E4189
2001-2004
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XS & XJ 1100 st.1/3

E4101
80-83
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XJR 1200, 1300, SP

E4135
95-01 stage 1
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XJR 1200, 1300, SP

E4335
95-01 stage 3
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XJR 1300

E4140
2002-2003
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha XV1300 Royal star

4148
1996-2001 stage 1
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha Wildstar 1600

E4175
1999-2003
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha V-Max st.1

E4116
1985-2006
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Yamaha V-Max st.7

E4716
1985-2006
vanaf begin 2016