Honda kits t/m 550cc

!
Klik hier

Dynojet kit Honda CBR125

E1179

2004-2006

meestal binnen 1 week
Klik hier

Dynojet kit Honda VTR 250

E1132
88-90
meestal binnen 1 week
Klik hier

Dynojet kit Honda CB 1

E1128
89-94
meestal binnen 1 week
Klik hier

Dynojet kit Honda CBR 400RR

E1164
91-93
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Honda VT 500 F,C

E1114
83-85
meestal binnen 1 week
Klik hier

Dynojet kit Honda V30 Magna 84

E1120
1984
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Honda VF 500 Interceptor

E1109
1984
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Honda VF 500 Interceptor 85

E1117
85
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Honda VF 500 Interceptor 86

E1125
86
meestal binnen 1 week

Dynojet kit Honda CB 500, S

E1160
94-01
meestal binnen 1 week